fbpx

Gratis spørsmål 4

Det er mørkt og du skal forflytte deg fra A til B, hvilken sone er tryggest inn mot lykten?

Rød sektor
Grønn sektor
Gul/hvit sektor
I dette tilfellet er alle sektorene like trygge

Spørsmålsid: 1197