fbpx

Gratis spørsmål 10

Hvilken type fyrlys karakteristikk er denne?

Blink. FI(2) W 9s
Isofase. Iso W 9s
Okkulterende. Oc(2) W 9s
Fast

Spørsmålsid: 1214