fbpx

Gratis spørsmål 1

Hvilken båt har vikeplikt?

Båt A har vikeplikt siden seilet er på babord side
Båt B har vikeplikt siden den seiler for babord halser
Båt A har vikeplikt siden den er nærmest vinden
Begge båter har vikeplikt

Spørsmålsid: 1100