Gratis spørsmål 9

Hva er promillegrensen for å føre båt under 15 meter?

Gratis spørsmål 8

Det er natt og du ser en båt blinke med ankerlanternen i følgende mønster (tre korte blink så tre lange deretter tre korte). Hva tror du er grunnen til at vedkommende om bord i den andre båten gjør dette?

Gratis spørsmål 7

Velg riktig påstand  om CO2 brannslukningsapparat?

Gratis spørsmål 6

Du skal seile båten til punkt X.  Du har lånt seilbåten og eier tror båten stikker ca. 2.5 meter.  Hvilken rute bør du velge?

Gratis spørsmål 5

Velg riktig nødnummer til redningssentralen?

Gratis spørsmål 4

Det er mørkt og du skal forflytte deg fra A til B, hvilken sone er tryggest inn mot lykten?

Gratis spørsmål 2

Du seiler i mørket og ser kun en grønn lanterne, hva er riktig svar?