fbpx

Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Det er under listet opp alle punkter Maritim Eksamen mener er essensielt for hvilke tjenerster vi tilbyr, det er denne avtalen som gjelder for både kjøper og selger for alle våres tjenester.

2. Partene

Selger                                    Maritim Eksamen

E-post                                    post@maritimeksamen.no

Org. nummer                       921 588 544

Kontaktadresse                   Sportsveien 16 D Sandefjord

Maritim Eksamen betrakter personen som er oppgitt i bestillingen som kjøper.

3. Pris

Den oppgitte pris for tjenestene vi tilbyr er totalprisen. Denne inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

4. Avtaleinngåelse

Når bestillingen er sendt er avtalen bidenede for begge parter, unntatt er feil fra Maritim Eksamen.

5. Betaling

Maritim Eksamen benytter betaling via Vipps og krediddkort/Visa, og vil ikke lagre mer informasjon enn nødvendig (se personvernerklæring).

6. Levering

Straks kjøper har sendt bestilling for tjenesten som er kjøpt av Maritim Eksamen, vil kjøper få tilgang til den kjøpte tjeneste.

7. Risikoen for varen

Det er fra Maritim Eksamen sin side kun teknisk svikt som kan betraktes som feil.  Kunde bes da ta kontakt med oss via e-post. Dersom kunde kan bevise teknisk feil, vil ny eksamensperiode bli gitt kostnadsfritt.

8. Angrerett

Angrerett i henhold til angrerettsloven.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Ved kjøp av våre tenester vil kjøper få tillgang til kjøpt tjeneste, om ikke ber vi om å bli kontaktet på post@maritimeksamen.no, hvor det informeres om problemstillingen.

Ved teknisk svikt eller andre problemstillinger som kan forekomme, slik at kjøper ikke får tilgang til betalt tjeneste, vil betalt beløp føres tilbake dersom kunde informerer med bevis.

10. Mangel med varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom kjøpe mener det foreligger mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget informere Maritim Eksamen om problemstillingen.

Kjøper og selger vil da komme til enighet om en løsning til problemstillingen, noe som kan inneholde bla. prisavslag.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Maritim Eksamen forholder seg til kjøpsloven (§51 til §60).

12. Garanti

Maritim Eksamen gir beståttgaranti. Om kjøper etter å ha gjennomfør de oppgaver som er levert av Maritim Eksamen ikke består båtførerprøven, vil Maritim Eksamen gi ny tilsvarende periode vederlagsfritt. Kopi av ikke bestått båtførerprøve må oversendes Maritim Eksamen.

13. Personopplysninger

For informasjon om personopplysninger se personvernærklæringen.

Maritim Eksamen vil ikke innhente eller lagre mer informasjon enn nødvendig, for at våre kunder skal benytte alle funksjoner vi tilbyr.

14. Konflikløsning

Ved klager skal disse rettes mot post@maritimeksamen.no i rimelig tid. Selger og kjøper vil forsøke å komme til enighet om problemstillingen. Dersom dette ikke lykkes kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.