fbpx

Velg riktig påstand  om CO2 brannslukningsapparat?

CO2 må ikke benyttes på elektrisk anlegg
CO2 er ikke anbefalt ettersom det medfører lokal forurensning
CO2 er meget effektivt mot brann i motorrom
CO2 kan ved store konsentrasjoner være selvantennelig om den blandes med bensindamp

Spørsmål: 7 / 10